Wirtualny spacer po Krakowskim Teatrze VARIETE
Interaktywny spacer po Krakowskim Teatrze VARIETE

 Budynek przy ul. Grzegórzeckiej 71, w którym mieści się teatr, powstał w I połowie ubiegłego wieku. Układ funkcjonalny teatru pokrywa się z układem dawnego kinoteatru "Związkowiec". Pomieszczenia uległy jednak adaptacji. W zaadaptowanym budynku zlokalizowane zostały następujące grupy funkcjonalne pomieszczeń:

- zespół sceny z pomieszczeniami okołoscenicznymi o funkcjach: garderób przyscenicznych, magazynów rekwizytów i mebli, poczekalni aktorskiej, zaplecza technicznego sceny ze stanowiskami pracy inspicjenta, maszynistów itp.;

- zespół widowni i foyer górnego z przyległymi toaletami i kawiarnią dla widzów;

- zespół foyer dolnego z szatnią, toaletami oraz wejściem i toaletą dla niepełnosprawnych;

- zespół budynku zaplecza (administracja, pomieszczenia biurowe, garderoby, magazyny, bufet, stanowiska pracy garderobianych, fryzjerek itp.).

 

Dyrektor teatru Variete o estetyce i wyglądzie budynku

Dodatkowo, ambicją jest stworzenie, dzięki powstaniu tej instytucji, warunków sprzyjających rozwojowi talentów artystycznych, a szczególnie młodych artystów, m.in. poprzez prowadzenie studium aktorskiego, kursów i szkoleń, zwłaszcza w zakresie piosenki i ruchu scenicznego. Jest to unikalne zadanie nakładane na miejską instytucję kultury, wyróżniające ją i stawiające na czele instytucji o podobnym charakterze w Polsce.Przeprowadzona analizy popytu pozwoliła ustalić, iż odbiorcami oferty nowego teatru będą zarówno mieszkańcy Krakowa, jak i liczni turyści odwiedzający miasto. Planuje się, że teatr będzie prowadził aktywną działalność także w tzw. sezonie "ogórkowym", przedstawiając bogatą i zróżnicowaną ofertę artystyczną, nastawioną także na turystów zagranicznych. Pozwoli to nie tylko na zbudowanie ciekawej i unikatowej oferty kulturalnej, ale także szerokiej i nietuzinkowej oferty turystycznej. W ten sposób Gmina Miejska Kraków stara się w pełni wykorzystać potencjał kulturalny i kulturotwórczy oraz wspaniałe tradycje miasta, inwestując w sektor kultury, który stanowi znakomitą i rozpoznawalną na całym świecie markę, tak aby dostosować ofertę do nowych realiów i ponadregionalnych potrzeb europejskiej stolicy kultury.


Dyrektor teatru Variete o budowie gmachu

Koszt realizacji Krakowskiego Teatru Variete (dokumentacja oraz roboty budowlane) wyniósł 24 mln zł.

Powierzchnia  użytkowa: 3 530 m
Powierzchnia zabudowy: 1 352 m
Kubatura budynku: 1 9481 m

 

შექმნილია  “ჯამპსტარტ ჯორჯიას” მიერ