შენობა როგორც ისტორიის ნაწილი
ქალაქ ფოთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი განადგურების პირასაა, რომელიც საგანძურს ჭრმოადგენს და მისი სარეაბილიტაციო ხარჯები დღემდე ვერ მოინახა

 

 

დავით აღმაშენებლის ქუჩა 43 ზედა ხედი ტელეკომპანია "ფაზისი"-ს

google maps
დავით აღმაშენებლის ქუჩა 43

კულტურული მემკვიდრეობის ძელები ფოთში რომელიც თავის დროეზე ღირებულებას წარმოადგენდა ახლა დროში ნადგურდება.

გიდრო ტექნიკუმი გვერდითა ხედი
გიდრო ტექნიკუმი წინა მხარე
ტელეკომპანია "ფაზისი" შემორჩენილი ფასადი
ფოთის მუზეუმი წინა ხედი
ტელეკომპანია "ფაზისი"
ტელეკომპანია "ფაზისის" თანამშრომლები
გიდრო ტექნიკუმის დერეფანი დღეს
ყოფილი უშიშროების შენობა
გიდრო ტექნიკუმის დერეფანი დღეს
ნიკო ნიკოლაძის კოშკი ადრე
ჭანთურიას ქუჩაძე მდებარე კულტურუი მემკვიდრეობის ძეგლი

 

 

 

ქალაქ ფოთში მდებარე ქუჩებზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების  რაოდენობა 67-ს შეადგენს, რომელის უმეტესობა განადგურების პირასაა და რეაბილიტაცია ესაჭიროება.

საცხოვრებელი სახლი

 

ქ. ფოთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე საუკუნოვან ნაგებობას რეაბილიტაცია ესაჭიროება თუმცა ოფშორულ კომპანიაში დარეგისტრირებულ ძეგლს, რომელიც 1900-1910 წლებში არის აშენებული მფლობელს ვერ პოულობენ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ამ ეტაპზე ძეგლის რეაბილიტაციისათვის არც გეგმა და არც სახსრები არ გააჩნია. აღმაშენებლის ქუჩა რომელზეც ეს შენობა მდებარეობს ხალმხრავალი ადგილია და მოსახლეობისთვის მისი ჩამონგრევა საშიშროებას წარმოადგენს. საჯარო რეესტრის მონაცემებით შენობა შ.პ.ს „ქორალ-თაუერ“-ის საკუთრებაში ირიცხება თუმცა არც კომპანია და არც მასთან იდენთიფიცირებული პირი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან კავშირზე არ გასულა.

ძეგლები
რატომ არის ყოფილი ტელევიზიის :ფაზისი"-ის შენობა შესანარჩუნებელი და რატომ უნდა მოხდეს რეაბილიტაცია კომენტარს ისტორიკოს/არქიტექტორი სილოვან გვასალია აკეთებს.

 

ქალაქი რომელიც საპორტოა თითქოს გაყოფილია და ორ განსხვავებულ ორგანიზმად არის ქცეული, ქალაქი ნელი უხმაურო ტემპით ცხოვრობს, ხოლო პორტი რომელი ქალაქისათვის ერთ-ერთი შემოსავლის წყაროა აქტიურია.

ორ ორგანიზმად ქცეული ქალაქი

კანონი

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს საარჩევნო კოდექსის" შესაბამისად თვითმართველი ქალაქის-ფოთის კომპეტენციაში შემავალ საკიტებთან დაკავშირებით გასატერებელი ღონისძიების შესახებ.

ამონაწერი მეწარმეტა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.

 

შექმნილია  “ჯამპსტარტ ჯორჯიას” მიერ