11-12-2014
  • გამოსწორდა ამბის კლონირების ფუნქცია;
  • გამარტივდა ტექსტის რედაქტირების ველი, რომელიც წარმოდგენილია მხოლოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციებით
  • გამოსწორდა ამბის კლონირების ფუნქცია
  • გამარტივდა ტექსტის რედაქტირების ველი, რომელიც წარმოდგენილია მხოლოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციებით
შექმნილია  “ჯამპსტარტ ჯორჯიას” მიერ