24-09-2014

რამდენიმე მცირე შესწორება და განახლება:

  • დაემატა სექციიდან აუდიო ფაილის წაშლის შესაძლებლობა;
  • გასწორდა ენისა და კატეგორიების ფილტრი მთავარ გვერდზე, რათა სწორად აჩვენონ გამოქვეყნებული ამბების ენა და კატეგორიები;
  • გასწორდა მომხმარებლის რეგისტრაციის გვერდი, რათა აღარ აჩვენოს შეცდომის დაფიქსირების  მახინჯი შეტყობინება, როდესაც მომხმარებელი სარგისტრაციო ფორმას ველების შევსების გარეშე აგზავნის;
  • განახლდა ამბის ფორმის გვერდითა პანელი და გრძელი ტექსტი აღარ გამოიწვევს ფორმის გაქრობას;
  • განახლდა ფოტო, ვიდეო და აუდიო ფაილების სახელდების წესები, თუკი ერთი და იგივე ფაილი რამდენჯერმე არის გამოყენებული ამბავში, თითოეულ მათგანს ექნება საკუთარი უნიკალური სახელი (აქამდე, თუ თქვენ წაშლიდით ამ ფაილს ერთგან, ეს გულისხმობდა მის ყველგან წაშლას)
შექმნილია  “ჯამპსტარტ ჯორჯიას” მიერ