27-05-2014
  • დაემატა ონლაინ მედია ფაილის (აუდიო/ვიდეო) სექცია;
  • მობილურ მოწყობილობაზე ამბის ჩვენების გაუმჯობესება;
  • ხარვეზის დაფიქსირების ფორმის გაუმჯობესება
შექმნილია  “ჯამპსტარტ ჯორჯიას” მიერ