20-05-2014
  • დაემატა სიახლეების განყოფილება;
  • დაემატა ფორმა, რომლის საშუალებითაც მომხმარებლებს შეუძლია მოგვწეროს და გაგვიზიაროს საკუთარი აზრი;
  • დაემატა აპლიკაციისთვის დასამატებელი ფუნქციების/დავალებების სია;
  • შესაძლებელი გახდა ამბის გამოქვეყნებისთვის ამბის მოკლე ბმულის გამოყენება;
  • დაემატა საწყის გვერდზე სექციების დანომვრის ფუნქცია;
  • ტექსტურ სექციაში შესწორდა გამოსახულებების, ციტატების, სიებისა და ბმულების  სტილი
შექმნილია  “ჯამპსტარტ ჯორჯიას” მიერ