16-05-2014
  • დაემატა ჰორიზონტალური ფოტო სლაიდშოუს სექცია;
  • ფორმებს დაემატა მინიშნებების/განმარტებების ტექსტი;
  • ვებგვერდი სრულად ითარგმნა ქართულ ენაზე;
  • ყველა მედია ფაილები (სურათები, ვიდეო, აუდიო) გადატანილ იქნა ერთ ცხრილში;
  • დაწყებულია მუშაობა ამბის სხვადასხვა თემის/ფორმის შექმნაზე -  ამჟამად არსებობს მხოლოდ ერთი
შექმნილია  “ჯამპსტარტ ჯორჯიას” მიერ