23-04-2014
  • შეიქმნა უფრო დახვეწილი მთავარი გვერდი;
  • დაემატა მომხმარებლის ავტორიზაციის შესაძლებლობა;
  • დაემატა ამბის კლონირების ფუნქცია, რომლითაც ხდება ამბის ასლის შექმნა;
  • დაემატა ამბის დაექსპორტების ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც ამბის ნებისმიერ საიტზე განთავსებაა შესაძლებელი;
  • ამბის მფლობელს მიეცა შესაძლებლობა, მისცეს სხვა მომხმარებლებს ამბის რედაქტირების შესაძლებლობა
შექმნილია  “ჯამპსტარტ ჯორჯიას” მიერ