2017013113585374983
სკოლაში ბულინგი, კონკრეტულად ერთი ადამიანი, რომელიც გახდა რელიგიური ბულინგის მსხვერპლი, ამინა ალჯანაბი.
სკოლაში ბულინგი
16/06/2019
122 0
შექმნილია “სთორიბილდერზე”