2
ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სტალინი ნაკლებმნიშვნელოვანი თემაა. შეკითხვაზე „რა ვიცით სტალინის შესახებ?“ - ქართული საზოგადოება აბსტრაქციაში გადადის და...
სტალინის კვალდაკვალ
12/01/2019
138 0
შექმნილია “სთორიბილდერზე”