ებრაელების მიგრაცია სურამიდან
თამაზ კარაპეტიანი
ებარაელების ურვლესობამ სახლები გაყიდეს
ებრელების ყოფილ უბანს იერუსალიმის ქუჩის სახეწოდება მიენიჭა

 1970 წლამდე  ვიდრე ებრელების მიგრაცია დაიწყებოდა სურამში ებარელების 580 ოჯახი ცხოვრობდა. მიგრაციის პირველი ეტაპი სწორედ 70-იან წლებში იწყება, შემდეგ 80-იან წლებში გაგრძელდა და 90-დან 2000-წალამდე მიგრაციის შედეგად სურამში ებარელების მხოლოდ 10 ოჯახი დარჩა.  

 

ებრეალების სამლოცველოში ლოცვები იშვიათად ტარდება
ებრაელების სამლოცველოს ივანე ცელაძე პატრონობს
ებრაელების სამლოცველოში რეალიგიურ რიტუალში, ქალები შენობის მეორე სართულზე ნახევრად იზოლირებულ ადგილიდან იღებენ მონაწილეობას
არკემლი ოქრომჭედლიშვილი
სალამი ზურიკოს - წერილები კლესელისგან ისრაელიდან
ზურა დავითიანი კლასელების მიერ გამოგზავნილ წერილებს დღემდე ინახავს
ზურა დავითიანს ისრელში წასულ კლასელებთან კონტაქტი არ გაუწყვეტია
სურამელ მეგობარი ისრელში ქორწილში დაპატიჟეს
სურამში ებრაელების საფლაავები გამოყოფილია და ტერორია ცალკეა შემოსზღვრული
სურამიდან წასულმა ებრელების ნაწილმა მიცვალებულების გადასვენება დაიწყეს
ბადრი ჯანაშვილმა ისრელში წასვლის მიუხედავად სურამში სახლი არ გაყიდა და ჩამოსვლას წელიწადში რამდენჯერმე მაინც ახერხებს. იგი ერთ-ერთი პოპულარული მომღერალია ისრეალში და საქრთველოში.
სურამის ცენტრალურ სკვერს ქართულ- ებრაული 25 საუკუნოვანი მეგობრობის აღანისნავად მეგობრობის სკვერის სახელი მიენიჭა
შექმნილია  “ჯამპსტარტ ჯორჯიას” მიერ