ვეგეტარიანიზმი ციფრებში

ვეგეტარიანიზმი წარმოადგენს კვებით ქცევას, რომლის დროსაც ხდება ხორცის მიღების შეზღუდვა.  ვეგეტარიანელობა შეიძლება გამოიხატებოდეს ცხოველისგან დამზადებული პროდუქტების აბსტინენციითაც.ვეგეტარიანიზმის რამდენიმე სახეობა არსებობს

 

ვეგეტარიანიზმი დღითიდღე უფრო პოპულარული ხდება

ხორცის მოხმარებას საზოგადოების ნაწილი მრავალი მიზეზის გამო ეწინააღმდეგება

 

დიდი რაოდენობით ხორცის მოხმარება ზიანს აყენებს არა მხოლოდ ცხოველთა სამყაროს, არამედ ბუნებას და ზოგად ეკოლოგიურ მდგომარეობასაც.

 

Powered by  Jumpstart Georgia