E183a4e1839de18397e18398e183a1-e1839ce18390e18395e183a1e18390e18393e18392e183a3e183a0e18397e18390e1839c1
ფოთი დღეს მხოლოდ საპორტო ქალაქის სტატუს ატარებს, რრა პრობლემების წინაშე დგას მიტოვებული ტურისტული ქალაქი-ფოთი.
ფოთი მიტოვებული ტურისტული ზონა
08/02/2017
253 0
Built on StoryBuilder