2
ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სტალინი ნაკლებმნიშვნელოვანი თემაა. შეკითხვაზე „რა ვიცით სტალინის შესახებ?“ - ქართული საზოგადოება აბსტრაქციაში გადადის და...
სტალინის კვალდაკვალ
01/12/2019
153 0
Built on StoryBuilder