დე-ფაქტო სოფელი - ქალაქი გორი
დე-ფაქტო სოფელი - ქალაქი გორი

2017 წლის 19 მაისს, ქალაქ გორისა და 118 სოფლის გაერთიანების შესახებ იდეას, საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა.

 

ფაქტმა ადგილობრივ მოსახლეობაში უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია.

 

სოციალურ ქსელში  მიიჩნიეს, რომ გორი აღარ არის ,,ქალაქი“ და  გახდა ,,სოფელი“.

 

იგივეს ამბობენ, რომ რესპონდენტები.

 

მიუხედავად ამისა, ნაწილი თვლის, რომ ქალაქს საკუთარი მმართველი ორგანო უნდა ჰყავდეს.

ამონარიდი თვითმმართველობის კოდექსიდან

 

სინამდვილეში, გორი კარგავს არა ,,ქალაქის“ სტატუსს, არამედ სტატუსს, როგორც ,,თვითმმართველი“.

თვითმმართველი ქალაქი  არის ადმინისტრაციული საზღვრის მქონე ერთი დასახლება.

თვითმმართველითემი არის დასახლებათა ერთობლიობა, რომელსაც აქვს ადმინისტრაციული საზღვრები და ადმინისტრაციული ცენტრი.

ქალაქისა და სოფლების გაერთიანების შემდეგ ჩამოყალიბდება თვითმმართველი თემი.

ამ შემთხვევაში თვითმმართველი თემის ცენტრი იქნება ქალაქი გორი. 

2016 წლის მონაცემებით:  ქალაქ გორში ცხოვრობს  51 719 ადამიანი (მთელი მოსახლეობის 35%) რაიონში - 94 381 ადამიანი (65% ) 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა რაოდენობა განისაზღვრება პროპორციული სისტემით არჩეული 10 და ყოველი თემიდან მაჟორიტარული წესით არჩეული თითო წევრით. 

თვითმმართველი ქალაქისა და თვითმმართველი თემის გაერთიანებით სიტუაცია უბრუნდება 2014 წლის მდგომარეობას.

 

ქალაქის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი ამბობს, რომ ყველა, ვარიანელიც და გორელიც, თბილისში ყოფნისას ამბობს, რომ მაინც ,,გორელია"

 

 

მოსალოდნელი საფრთხე: 11,, ქალაქელი“ დეპუტატი VS 21 ,,სოფლელი“ დეპუტატი

 

როგორი იყო საკრებულო 2010-2014 წლებში?

ადგილობრივი თვითმმართველობის 2010 წლის არჩევნების შედეგად გორის მუნიციპალიტეტში არჩეულ იქნა წარმომადგენლობითი ორგანო – საკრებულო 31 წევრის შემადგენლობით (10 – პროპორციული წესით და 21 – მაჟორიტარული წესით)

21 მაჟორიტარიდან ერთი იყო ქალაქიდან, დანარჩენი 20 - თემებიდან.

იმ შემთხვევაში, თუ მომდევნო არჩევნებში პროპორციული წესით მოხვედრილი წარმომადგენლები ,,ქალაქელები“ იქნებიან, სოფლად მცხოვრები დეპუტატების რაოდენობა მაინც აღემატება ქალაქში მცხოვრებ დეპუტატების რაოდენობას.

ქალაქის და რაიონის ბიუჯეტი ერთიანდება - გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა შორის სოფლების წარმომადგენლობა ჭარბობს

118 სოფელი = 20 თემი = 20 წარმომადგენელი
საკრებულოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ გაკეთებული კომენტარები
ქალაქისა და რაიონის გაყოფა 2014 წელს

 

ის 2012 წელს გამგებლად მაშინდელმა საკრებულომ აირჩია. იმ საკრებულოში ქალაქიდან, მხოლოდ, ერთი წარმომადგენელი იყო. საკრებულოს დანარჩენი მაჟორიტარები (სულ 21 ადამიანი) სოფლებიდან იყვნენ წარდგენილები.

 

2014 წელს ეს სისტემა ,,ქართული ოცნების" მთავრობამ გააუქმა.

 

იმ წლის ივნისში ქალაქის მოსახლეობამ საკუთარი საკრებულო დააკომპლექტა და პირდაპირი წესით მერი აირჩია. სოფლებმა კი, - თავისი თვითმმართველი თემი შექმნა, რომლიდანაც თემის საკრებულო შეიქმნა. თემის გამგებელიც პირდაპირი წესით აირჩიეს.

 

არასამთავრობო  და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მთავრობის ამ ნაბიჯს მიესალმებოდნენ, რადგან ეს იყო პირველი ნაბიჯი ხელისუფლების დეცენტრალიზაციისკენ.

საჯარო პროტესტი ახალი იდეის მიმართ

რატომ მოითხოვა მთავრობამ ,,გაერთიანების“ იდეის განხორციელება

 

1.  ქალაქისა და სოფლების გაყოფის შემდეგ, ქალაქ გორში თავმოყრილი დარჩა ისეთი საჯარო ობიექტები, რომლითაც სარგებლობს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, სოფლის მოსახლეობა, მაგალითად, დასვენების და გასართობი ცენტრები, სამუსიკო სკოლები, თეატრები, მუზეუმები, ბაზრები, სავაჭრო ცენტრები და ა.შ. ამ ობიექტების მოვლა-პატრონობა გაყოფის შემდეგ დააწვა მხოლოდ ქალაქს.

2. გაყოფის შემდეგ პრობლემა შეიქმნა ქალაქის განაპირას მდებარე საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით, ეს საბავშო ბაღები ქალაქის დაქვემდებარებაში მოექცა, რადგან ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარეობს და დაფინანსებას ქალაქის ბიუჯეტიდან ღებულობს. ბავშვთა კონტინგენტი კი, სოფლად მაცხოვრებელია.

3. ქონების გაყოფის შემდეგ ქალაქის საკუთრებად გამოცხადდა ის ნაგვის მანქანები, რომლებიც ერთიანი მუნიციპალიტეტის პერიოდში შეიძინეს. შედეგად გორის გარშემო მდებარე სოფლები, რომელსაც ადრე ეს მანქანები ემსახურებოდა, აღმოჩნდნენ მძიმე მდგომარეობაში.

4. ნდობა გაყოფილი თვითმმართველობისადმი არ გაზრდილა, ასევე, არ გაზრდილობა მასში ჩართულობა არ შეცვლილა.

5. მუნიციპალიტეტების გაყოფის შედეგად არ გაზრდილა მათი საკუთარი შემოსავლები, რადგან გაყოფა არანაირად არ გამოდგა ეკონომიკური აქტივობის წახალისების საფუძვლად.

 

ეს არ გუმენტები ქალაქ გორის საკრებულოში ,,ქართული ოცნებისა“ და ,,ქართული პარტიის“ წარმომადგენლებმა დადებითაც მიიჩნიეს.

Powered by  Jumpstart Georgia