ბულინგი სკოლებში

ჩაგვრა, უპირატესობის მოპოვება და კომპლექსების დაძლევის ერთ-ერთი გზა. სად არის გამოსავალი და ვინ არის პასუხისმგებელი ბულინგის შედეგებზე? უფრო მეტი ინფორმაციისთვის ჩვენ ბავშვთა ფსიქოლოგს, ირმა კვაჭაძეს ვესაუბრეთ.

 

განათლების ნაციონალური ცენტრის მიერ ჩატარებული 2016 წლის კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ყოველი 5 ბავშვიდან 1 ბულინგის მსხვერპლია. 2014 წელს ჩატარებული კვლევების ანალიზის მიხედვით, 35% ტრადიციულ ბულინგს, 15% კი კიბერბულინგს განიცდის. ბულინგის მსხვერპლი ბავშვების 64% ამ თემაზე არ საუბრობს.

ჩვენ ვესაუბრეთ სკოლის მოსწავლეს, რომელიც მუდმივად ხდებოდა ბულინგის მსხვერპლი როგორც თანატოლების, ასევე მასწავლებლების მხრიდან.

 

სასწავლო დაწესებულებები, სახელმწიფო, ოჯახი, ვის ეკისრება პასუხისმგებლ9ობა ბულინგის შედეგებზე? ამის შესახებ ჩვენ საზოგადოება გამოვკითხეთ.

 

Powered by  Jumpstart Georgia