ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტები
ახალგაზრდები სამოქალაქო ატივისტების ექსპერიმენტი
კატო ქოთოლაშვილი - სამოქალაქო აქტივიტი
ახალგზრდა სამოქალაქო აქტივისტების მონაწილეობით გორში გარემო იცვლება
სოსო ქუმელაშვილი - სამოქალქო აქტივისტი
სამოქალქო აქტივიზმის შედეგი გორში თვანათლივ ჩანს
სამოქალაქო ატივიზმი გორში ძირითადად გარემოს შეცვლით შემოიფარგლება

სამოქალქო აქტივივიზმის შედეგად გორში გარემო ნაწილობრივ შეიცვლა, იმ შემთხვევაში თუ შედეგს ახალგაზრდები მოლაპარაკების მაგიდასთან ვერ აღწევდნენ ცვლილებების მოთხოვნით   ქუჩაში გადიოდნენ.

  

Powered by  Jumpstart Georgia